RSS

MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

 • MẪU 1: HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NGUYÊN CĂN- CÓ SỔ HỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Hôm nay, ngày 09 tháng 04  năm 2012, tại số ……… đường ………… Cao Lỗ , P4, Q8, TP HCM.

Chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ (Bên A):

Họ và tên chồng          :     …………………………….            Sinh năm                     : 1967

CMND                        :      …………………………..            Cấp ngày                     : 06/08/2007 CA Lâm Đồng

Họ và tên vợ               :       ………………………………….    Sinh năm                     : 1968

CMND                        : ………………….                            Cấp ngày                     : 08/01/2003 CA Lâm Đồng

Cùng thường trú         : ……………………………

Điện thoại                   : …………………………..

Là đồng sở hữu hợp pháp căn nhà số …………..đường ………………….Cao Lỗ , phường 4 Quận  8, TP Hồ Chí Minh.

Người đại diện hợp pháp của bên A tại TP HCM là:

Ông                             :………………….                              Sinh năm                     : 1960

CMND                        : …………………..                            Cấp ngày                     : 03/07/2007    CA TpHCM

Thường trú                  : .

Điện thoại                   : .

BÊN THUÊ (Bên B):  

Văn Phòng Đại Diện KAISHIN TRADING CO., LTD

Trụ sở chính                : 3-15-1 Chome, Minamitanabe, Higashisumiyoshi-ku, Osaka City, Japan;

Đại diện- Ông             : TSAI, HUA- KUANG         Sinh năm                    : 1947

Hộ chiếu                      : 302106870                            CMND Trung Quốc    : A101370833

Quốc tịch                    : Đài Bắc- Trung Quốc

Số điện thoại               : .

Bên A đồng ý cho thuê và bên B nhận thuê nguyên căn nhà: số ………… đường …………. Cao Lỗ, P4, Q8 TP HCM thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên A theo các điều kiện và thỏa thuận như sau:

 Điều 1:  MỤC ĐÍCH THUÊ VÀ TÌNH TRẠNG NHÀ

 1. Mục đích                                              : làm văn phòng đại diện và ở không quá 06 người
 2. Tình trạng nhà                           : nhà mới
 3. Diện tích- cấu trúc nhà             : 4m x 13m, 01 tầng trệt, 02 lầu, 1 ST có mái ngói che
 4. Địa chỉ căn nhà                          : ……..đường……….. Cao Lỗ, P4, Q8 TP HCM
 5. Số chủ quyền, số hồ sơ gốc     : ………………………….
 6. Trang thiết bị và tiện nghi        : theo biên bản bàn giao của 2 bên
 7. Tình trạng điện và nước           : hệ thống điện, nước bàn giao cho bên B trong tình trạng tốt.

 Điều 2:   THỜI HẠN THUÊ

– Thời hạn thuê là: 02 (hai) năm bắt đầu từ ngày 10 tháng 4 năm 2012

–  Hết hợp đồng ngày: 10 tháng 4 năm 2014

–  Ngày bắt đầu tính tiền thuê nhà là 10 tháng 4 năm 2012

 

Điều 3:   GIÁ THUÊ :

 1. Giá thuê là: 12.000.000 VNĐ / tháng (mười hai triệu đồng chẵn) không thay đổi vì bất kỳ lý do gì trong suốt thời hạn của hợp đồng theo các khoản của điều 2- giá này không bao gồm phí dịch vụ
 2.  Tiền thuê trên không bao gồm: Tiền thuế thuê nhà, tiền điện nước, tiền điện thoại, Internet, truyền hình cáp… các chi phí đó được bên B thanh toán riêng theo khối lượng tiêu dùng sử dụng,

Điều 4:     THANH TOÁN

1.  Tiền thuê sẽ được trả bằng Việt Nam đồng. Trả trực tiếp cho bên A bằng việc chuyển vào tài khoản:……………. ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Đà Lạt – Lâm Đồng;

2. Tiền đặt cọc là: 36.000.000 đồng (ba mươi sáu triệu đồng chẵn) tương đương với ba tháng tiền thuê nhà để đảm bảo thực hiện Hợp đồng và sẽ được giao ngay khi ký hợp đồng. Số tiền này sẽ được hoàn trả cho Bên B sau khi hợp đồng thuê chấm dứt theo Điều 6 khoản 1 sau khi đã trừ các khoản tiền phát sinh do Bên B chưa thanh toán (nêu có) hoặc bồi thường các trang thiết bị hư hỏng mất mát do lỗi Bên B;

3. Các đợt thanh toán được thực hiện: 1 (một) tháng một lần với số tiền là: 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng chẵn) trong vòng 5 ngày đầu của mỗi kỳ thanh toán, kỳ đầu tiên vào ngày ký Hợp đồng này tức từ ngày 10 đến ngày 15 dương lịch hằng tháng

Điều 5:    TRÁCH NHIỆM:

A.Trách nhiện Bên A

 1. Chịu trách nhiệm trước Pháp luật về quyền sở hữu hợp pháp của căn nhà nói trên
 2. Giao nhà và các thiết bị cho Bên B sau khi ký hợp đồng và nhận được tiền.
 3. Bảo đảm quyền sử dụng riêng tư và riêng rẽ cho Bên B.
 4. Hỗ trợ đăng ký kê khai lưu trú (tạm trú) cho Bên B.

B. Trách nhiệm Bên B:

 1. Trả tiền thuê nhà đầy đủ và đúng hạn.
 2. Sau năm ngày kể từ khi đến hạn thanh toán tiền nhà mà Bên B chưa thanh toán thì phải chịu phạt 0,5% cho mỗi ngày trả chậm tính từ ngày đến hạn thanh toán. Nếu đến ngày thứ 15 kể từ ngày hạn thanh toán tiền thuê nhà mà Bên B vẫn chưa thanh toán thì hợp đồng đương nhiên chấm dứt, Bên A lấy lại nhà và không bồi thường cho Bên B bất kể khoản phí nào và không trả lại tiền cọc cho bên B.
 3. Trong trường hợp bên B chậm trả đến lần thứ hai thì hợp đồng đương nhiên chấm dứt, Bên A lấy lại nhà và không bồi thường cho Bên B bất kể khoản phí nào và không trả lại tiền cọc cho bên B
 4. Sử dụng nhà đúng mục đích như hợp đồng đã ký kết. Nếu muốn sửa chữa hay thay đổi gì phải được sự đồng ý của Bên A
 5. Tự sửa chữa các hư hỏng trong quá trình sử dụng.
 6. Chịu trách nhiệm về mất đồ đạc căn nhà sau khi đã nhận.
 7. Không được cho thuê lại căn nhà cũng như sử dụng thêm các mục đích khác.
 8. Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định của địa phương, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, không chuyển nhượng hợp đồng hay cho thuê lại nhà, tạo điều kiện cho Bên A kiểm tra tình trạng nhà khi có yêu cầu cần thiết, giữ gìn nhà, chịu trách nhiệm về hư hỏng nhà, sự mất mát các trang thiết bị nội thất, các đồ đạt tư trang của bản thân và tác hại gây ra cho bên thứ ba khi sử dụng nhà.
 9. Quá trình ở hoặc kinh doanh phải tự chịu trách nhiệm khi vi phạm pháp luật và các qui định, nội qui của cộng đồng xã hội.
 10. Tôn trọng quy tắc sinh hoạt công cộng:
  1. Trả nhà theo đúng quy định trong Hợp đồng.
  2. Trả nhà cho Bên A sau khi hết hạn Hợp đồng thuê.
  3. Nhà được vệ sinh sạch trước khi giao nhận và giao trả.

Điều 6:   CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

 1. Trong điều kiện bình thường, hợp đồng này hết hạn vào ngày 6 tháng 4 năm 2014.
 2. Nếu Bên B có lí do chính đáng và khách quan muốn chấm dứt Hợp đồng thuê nhà trước thời hạn thì phải báo thước cho Bên A 03 tháng bằng văn bản theo địa chỉ đã ghi ở trên và được sự đồng ý của bên A thì bên B mới có thể chấm dứt Hợp đồng và giao nhà. Trong trường hợp Bên B thuê nhà từ 13 tháng trở lên thì Bên B sẽ nhận lại 1/3 tiền cọc (12.000.000 đồng) đã đặt cho Bên A khi ký hợp đồng sau khi đã trừ hết các khoản tiền mà Bên B khi ở chưa thanh toán và các thiệt hại gây ra cho bên A (nếu có). 2/3 tiền cọc còn lại là khoản đền bù cho bên A các thiệt hại do chấm dứt trước hợp đồng trước thời hạn. Trong trường hợp Bên B thuê nhà dưới 13 tháng hoặc Bên B không báo trước theo thời gian qui định mà tự chấm dứt và phá hợp đồng thì sẽ mất số tiền cọc là: 36.000.000 đồng (Ba mươi sáu triệu đồng chẵn) được coi là Phá vỡ Hợp Đồng.
 3. Khi hợp đồng được chấm dứt mà Bên B được nhận tiền cọc còn lại thì sau khi giao nhà và các giấy tờ, hóa đơn chứng minh Bên B đã thanh toán đầy đủ các phí dịch vụ, chi phí sử dụng như: Tiền thuế thuê nhà, tiền điện nước, tiền điện thoại, Internet, truyền hình cáp… Đến thời điểm trả nhà, bên A tiến hành trả tiền cọc còn lại. Trường hợp bên B không giao đầy đủ giấy tờ, hóa đơn chứng minh thì bên A có quyền giữ lại phần tiền cọc còn lại cho đến khi nào bên B giao đầy đủ giấy tờ, hóa đơn chứng minh hoặc được bên A đồng ý trong các thỏa thuận hai bên về các chi phí không có giấy tờ, hóa đơn này. Lúc đó bên A sẽ trừ các khoản chi phí được hai bên thỏa thuận vào tiền cọc, nếu còn lại thì bên A mới trả cho bên B.
 4. Ngược lại Nếu Bên A lấy lại nhà trước thời hạn đang còn Hợp Đồng thuê nhà thì phải báo trước cho Bên B 03 tháng và được sự đồng ý của hai Bên thì Bên A mới có thể chấm dứt Hợp đồng. Nếu Bên A không báo trước hoặc tự ý phá vỡ Hợp Đồng, không cho thuê nữa thì Bên A phải trả lại tiền đặt cọc cho Bên B và trả thêm số tiền tương đương: 36.000.000 đồng (Ba mươi sáu triệu đồng chẵn) vì vi phạm Hợp đồng.
 5. Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải bồi thường thiệt hại, không trả lại tiền cọc nếu bên B có một trong những hành vi sau đây:

–       Không trả tiền thuê nhà như hợp đồng đã thoả thuận.

–       Sử dụng nhà không đúng mục đích cũng như sử dụng thêm các mục đích khác và số người ở không đúng như điều 01

–       Làm nhà hư hỏng và thay đổi kết cấu nhà

–       Cho người khác thuê lại một phần hoặc toàn bộ nhà đang thuê mà không có sự đồng ý của bên A.

–       Làm mất trật tự công cộng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường và sinh hoạt bình thường của những người xung quanh.

   Điều 7:    HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

 1. 1.   Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký vào Hợp đồng và chấm dứt trong trường hợp:

–       Hết hạn thuê nhà theo điều 2 của Hợp Đồng này.

–       Nhà cho thuê không còn vì bị phá hủy, tháo dỡ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do khách quan khác.

2– Khi Hợp Đồng chấm dưt theo các khoản của điều này, 2 bên tiến hành thanh lý Hợp đồng, Bên B trả nhà như hiện trạng ban đầu lúc giao nhà và các tài sản theo biên ban bàn giao cho Bên A, nếu có hư hỏng mất mát (trừ hao mòn tự nhiên) thì phải bồi thường theo thời giá, Bên A trả lại tiền đặt cọc (sau khi đã đối trừ tài sản bị hư hỏng, mất mát, vệ sinh nhà… nếu có) và các tài sản mà do Bên B tự trang bị trong thời gian thuê nhà.

Điều 8:  CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 1.   Hai bên cam kết những thông tin cá nhân đã ghi trong hợp đồng này là  đúng sự  thật và thực hiện nghiêm túc các điều khoản thoả thuận trong Hợp Đồng này, nếu có thay đổi gì phải có văn bản bổ sung.

 2. Trong quá trình thực hiện Hợp Đồng này, Nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa Án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Tòa án nhân dân thành Phố Hồ Chí Minh quyết định và là quyết định cuối cùng.

 Hợp Đồng này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, Mỗi bên giữ 02 bản có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4 năm 2012.

 Lập tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 09 tháng 04 năm 2012

BÊN CHO THUÊ(BÊN A)                                     BÊN THUÊ (BÊN B)

       (KÝ GHI RÕ HỌ TÊN)                                                                             (KÝ GHI RÕ HỌ TÊN)

NGƯỜI LÀM CHỨNG

(KÝ GHI RÕ HỌ TÊN)

GIẤY BIÊN NHẬN

—o0o—

Hôm nay, ngày 9 tháng 4  năm 2012, tại số 60 đường 218 Cao Lỗ, P4, Q8, TP HCM.

Chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ (Bên A):

Họ và tên chồng          :     …………………………….            Sinh năm                     : 1967

CMND                        :      …………………………..            Cấp ngày                     : 06/08/2007 CA Lâm Đồng

Họ và tên vợ               :       ………………………………….    Sinh năm                     : 1968

CMND                        : ………………….                            Cấp ngày                     : 08/01/2003 CA Lâm Đồng

Cùng thường trú         : ……………………………

Điện thoại                   : …………………………..

Là đồng sở hữu hợp pháp căn nhà số …………..đường ………………….Cao Lỗ , phường 4 Quận  8, TP Hồ Chí Minh.

Người đại diện hợp pháp của bên A tại TP HCM là:

Ông                             :………………….                              Sinh năm                     : 1960

CMND                        : …………………..                            Cấp ngày                     : 03/07/2007    CA TpHCM

Thường trú                  : .

Điện thoại                   : .

BÊN THUÊ (Bên B):  

Văn Phòng Đại Diện KAISHIN TRADING CO., LTD

Trụ sở chính                : 3-15-1 Chome, Minamitanabe, Higashisumiyoshi-ku, Osaka City, Japan;

Đại diện- Ông             : TSAI, HUA- KUANG         Sinh năm                    : 1947

Hộ chiếu                      : 302106870                            CMND Trung Quốc    : A101370833

Quốc tịch                    : Đài Bắc- Trung Quốc

Số điện thoại               : .

Chúng tôi cùng ký tên dưới đây để xác nhận việc thanh toán như sau:

Bên A ký tên dưới đây xác nhận đã nhận đủ số tiền đặt cọc thuê căn nhà số ……. đường ……………. Cao Lỗ, P4, Q8, TP HCM theo hợp đồng giữa hai bên đã ký kết ngày: 09 tháng 4 năm 2012                            với số tiền là: 36.000.000 đồng (Ba mươi sáu triệu đồng chẵn)

 

BÊN CHO THUÊ(BÊN A)                                     BÊN THUÊ (BÊN B)

                            (KÝ GHI RÕ HỌ TÊN)                                                                            (KÝ GHI RÕ HỌ TÊN)

Bên A ký tên dưới đây xác nhận đã nhận đủ số tiền thuê căn nhà số …….. đường ………………..Cao Lỗ, P4, Q8, TP HCM tháng đầu tiên theo hợp đồng giữa hai bên đã ký kết ngày: 09 tháng 4 năm 2012                   với số tiền là: 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng chẵn)

 

BÊN CHO THUÊ(BÊN A)                                                             BÊN THUÊ (BÊN B)

(KÝ GHI RÕ HỌ TÊN)                                                                               (KÝ GHI RÕ HỌ TÊN)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIAO NHÀ CHO THUÊ

– Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà ngày 09 tháng 4 năm 2012

Hôm nay, ngày 9 tháng 4  năm 2012, tại số ……….. đường ………………….. Cao Lỗ , P4, Q8, TP HCM.

Chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ (Bên A):

Họ và tên chồng          :     …………………………….            Sinh năm                     : 1967

CMND                        :      …………………………..            Cấp ngày                     : 06/08/2007 CA Lâm Đồng

Họ và tên vợ               :       ………………………………….    Sinh năm                     : 1968

CMND                        : ………………….                            Cấp ngày                     : 08/01/2003 CA Lâm Đồng

Cùng thường trú         : ……………………………

Điện thoại                   : …………………………..

Là đồng sở hữu hợp pháp căn nhà số …………..đường ………………….Cao Lỗ , phường 4 Quận  8, TP Hồ Chí Minh.

Người đại diện hợp pháp của bên A tại TP HCM là:

Ông                             :………………….                              Sinh năm                     : 1960

CMND                        : …………………..                            Cấp ngày                     : 03/07/2007    CA TpHCM

Thường trú                  : .

Điện thoại                   : .

BÊN THUÊ (Bên B):  

Văn Phòng Đại Diện KAISHIN TRADING CO., LTD

Trụ sở chính                : 3-15-1 Chome, Minamitanabe, Higashisumiyoshi-ku, Osaka City, Japan;

Đại diện- Ông             : TSAI, HUA- KUANG         Sinh năm                    : 1947

Hộ chiếu                      : 302106870                            CMND Trung Quốc    : A101370833

Quốc tịch                    : Đài Bắc- Trung Quốc

Số điện thoại               : .

Hai bên cùng tiến hành bàn giao nhà cho thuê số ……….. đường …………. Cao Lỗ phường 4 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung sau đây:

1 – Bên A tiến hành giao nhà số …………..đường………………. Cao Lỗ phường 4 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh cho bên B thuê theo như hợp đồng thuê nhà đã ký ngày 9 tháng 4 năm 2012.

2 – Hiện trạng nhà khi giao gồm:

 A – Tổng thể: Nhà mới xây dựng hoàn thiện năm 2009. Cấu trúc bê tông cốt thép gồm: 1 tầng trệt, 2 tầng lầu, 1 sân thượng có mái che ngói.

 B – Tầng trệt:

– 01 cầu xe bằng sắt cho xe ô tô ra vào nhà.

– 01 phòng dài giáp nhà vệ sinh và cầu thang lên tầng một.

– 01 đồng hồ điện, 01 đồng hồ nước.

– 01 cửa sắt kéo ra vào chính

– 01 cửa panô sắt kính 04 cánh ra vào chính

– 01 Bộ Lavaobo American, vòi nước, kệ, kiếng soi

– 01 nhà vệ sinh gồm: Cửa nhôm kiếng ra vào, 01 bóng đèn, 01 bàn cầu inax, 01 vòi tắm sen, 01 bồn tiểu nam.

– 02 bộ quạt trần

– 01 bộ chuông cửa, 01 bộ bóng đèn hộp vuông phía trước, 04 bộ bóng đèn 1,2m, 01 bộ bóng đèn trang trí cầu thang, 01 bộ bóng đèn trang trí Lavabo, 01 bộ bóng đèn trong tủ hầm cầu thang cửa gỗ căm xe.

– 01 máy bơm nước

– 01 Cầu thang lót đá Granit lên tầng 1, lang can tay vịn gỗ Cẩm lai.

 C – Tầng Một:

– 01 Khung sắt bọc bên ngoài phía sau có lợp v chắn kín bằng tấm carbon.

– 01 bộ bóng đèn cầu thang, 01 bộ đèn hộp tròn trước cữa ra vào phòng bếp.

– 01 Cửa panô sắt kính 01 cánh ra vào.

– 01 Phòng bếp giáp cầu thang lên tầng hai trần thạch cao.

– 01 dãy tủ bếp gỗ Căm xe treo hình chữ L cao sát trần. 01 dãy tủ gỗ Căm xe kệ bếp phía dưới hình chữ L mặt đá granit tương ứng.

– 01 Bếp ga âm hiệu + 01 bình ga

– 01 bồn rửa chén inox+vòi nước.

– 01 bộ đèm chùm 6 bóng, 08 bộ đèn trang trí trên trần thạch cao.

– 01 nhà vệ sinh gồm: Cửa nhôm kiếng ra vào, 02 bóng đèn, 01 bàn cầu inax, 01 vòi tắm sen nóng lạnh, 01 bồn tiểu nam, 01 bộ Lavaobo inax + vòi nước, kệ và kiếng soi.

– 01 phòng ngủ gồm: Cửa ra vào có hai lớp: 01 lớp cửa ra vào gỗ căm xe kín, 01cửa ra vào khung gỗ căm xe lót lưới chống muỗi, 01 bộ cửa pano 4 cánh sắt kiếng, 01 bộ quạt trần, 02 bộ đèn 1,2m.

– 01 Cầu thang lót đá Granit lên tầng 2, lang can tay vịn gỗ Cẩm lai.

D – Tầng Hai:

– 01 bộ bóng đèn cầu thang 1,2m.

– 01 nhà vệ sinh gồm: Cửa nhôm kiếng ra vào, 01 bóng đèn hộp vuông, 01 bàn cầu inax, 01 vòi tắm sen nóng lạnh, 01 bồn tiểu nam, 01 bộ Lavaobo inax + vòi nước, kệ và kiếng soi.

– 01 tủ chứa đồ trên nhà vệ sinh cửa gỗ căm xe.

– 01 phòng ngủ phía sau gồm: Cửa ra vào có hai lớp: 01 lớp cửa ra vào gỗ căm xe kín, 01 cửa ra vào khung gỗ căm xe lót lưới chống muỗi, 01 cửa sổ 4 cánh sắt kiếng, 01 bông sắt bảo vệ, 01 lớp cửa nhôm lưới chống muỗi, 01 bộ quạt trần, 02 bộ đèn 1,2m, 01 máy điều hoà 2 cục hiệu Panasonic

– 01 phòng ngủ phía trước gồm: Cửa ra vào có hai lớp: 01 lớp cửa ra vào gỗ căm xe kín, 01cửa ra vào khung gỗ căm xe lót lưới chống muỗi, 01 bộ cửa pano 4 cánh sắt kiếng, 01 bộ quạt trần, 02 bộ đèn 1,2m.

– 01 Cầu thang lót đá Granit lên sân thượng, lang can tay vịn gỗ Cẩm lai.

 E – Tầng Sân Thượng:

– 01 bộ bóng đèn cầu thang 1,2m.

– 01 nhà vệ sinh gồm: Cửa nhôm kiếng ra vào, 01 bóng đèn hộp vuông, 01 bàn cầu inax, 01 vòi tắm sen nóng lạnh, 01 bồn tiểu nam, 01 bộ Lavaobo inax + vòi nước, kệ và kiếng soi.

– 01 tủ chứa đồ trên nhà vệ sinh cửa gỗ căm xe.

– 01 sân thượng phía sau gồm: 01 cửa ra vào sắt kiếng, Bao quanh khung sắt lợp tole, 01 bộ bóng đèn 1,2m.

– 01 sân thượng phía trước gồm: 01 cửa ra vào sắt kiếng, Bao quanh khung sắt lợp ngói, 01 bộ bóng đèn 1,2m.

– 01 Cầu thang sắt lên mái trên nhà vệ sinh có hệ thống cửa sắt đậy bảo vệ.

– Trên mái nhà vệ sinh sân thượng có 01 bồn inox chứa nước dung tích 1500 lít đặt trên giàn đỡ bằng bê tông cốt thép.

 F – Chìa khoá nhà:

02 bộ chìa khoá nhà, mỗi bộ gồm:

– Tầng trệt      :           03 chìa

– Tầng 1          :           03 chìa

– Tầng 2          :           03 chìa

– Sân thượng  :           05 chìa

 G – Chỉ số thời điểm bàn giao:

–         Chỉ số điện: ……………………………….

–         Chỉ số nước: ……………………………….

Toàn bộ các vật dụng cũng như cấu trúc nhà đều còn mới và trong tình trạng sử dụng bình thường.

Bên B nhận bàn giao từ bên A toàn bộ tài sản và tình trạng nhà như trên và cam kết bảo quản sử dụng và hoàn trả khi đến hạn như hợp đồng đã ký.

Biên Bản này lập thành 4 (bốn) bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị như nhau

BÊN CHO THUÊ(BÊN A)                                     BÊN THUÊ (BÊN B)

        (KÝ GHI RÕ HỌ TÊN)                                                           (KÝ GHI RÕ HỌ TÊN)

 • MẪU 2: HỢP ĐỒNG CÔNG CHỨNG CHO THUÊ NHÀ
Advertisements
 

4 responses to “MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

 1. Ẩn danh

  Tháng Sáu 3, 2016 at 2:58 chiều

  bạn muốn chúng tôi tư vấn xây nhà
  trọ Bạn có thấy tuyệt vời không? Mấu chốt ở đây mà tôi muốn nhắc đi nhắc lại đó là tính rõ ràng minh bạch trước khi ký kết để chắc chắn rằng cả bạn và nhà thầu đã yên tâm về nhau….
  có sự lựa chọn tối ưu nhất Tuy nhiên, với một thị trường xây dựng hỗn độn thì việc tìm kiếm một nhà thầu uy tín khiến bạn đau đầu lo lắng, những lời nói
  xuôi tai và chắc như đinh đóng cột nhưng sau đó là khiến bạn mất thời gian và tiền bạc do thiếu
  tính minh bạch và rõ ràng ngay từ lúc ký kết…
  Công ty xây dựng Hòa Hưng Phát Tại “Xây Sửa Nhà Hà Nội” tôi muốn bạn phải nắm thật
  rõ từng chi tiết của các gói dịch vụ mà công ty cung cấp cho bạn và bạn phải thật sự yên tâm về điều đó.
  Nếu chưa rõ chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận đến khi cảm thấy hài lòng mới chuyển sang
  bước đi sâu hơn vào vấn đề. HỒ CHÍ MINH Tính hiệu quả và tiện lợi
  khi bạn chọn dịch vụ xây nhà trọn gói đó là bạn chỉ cần mất thời gian đầu làm
  việc với nhà thầu một cách rõ ràng và minh bạch nhất có thể,
  sau đó bạn an tâm đi làm việc riêng của
  bạn và chờ ngày nhận nhà Chúng tôi sẽ báo giá cho bạn khi đã có bảng vẽ và thiết kế chi tiết
  xay phong tro

   
 2. tư vấn thiết kế nhà ở

  Tháng Sáu 6, 2016 at 8:53 sáng

  bạn đang gặp vấn đề xây nhà trọ Công ty trang trí nội thất chuyên thiết kế nội thất công ty, nội thất nhà phố, nôi thất căn hộ chung cư …
  Chung tôi không lấy tiền bạn cửa hàng trang trí nội thất đồ gỗ.

  phòng khách, phòng ngủ phòng ăn, nhà bếp,
  phòng tắm phòng trẻ em. siêu thị bàn ghế sofa, kệ tủ tivi, kệ tủ bếp, giường
  ngủ… Dịch vụ xây dựng nhà trọn gói
  giá rẻ Trang trí nội thất là một ngành đòi hỏi các đội
  ngũ kiến trúc sư và chuyên gia họa sỹ phối kết hợp ăn ý
  với nhau. Ngành trang trí nội thất ở Việt Nam chúng ta….
  Nhơn ninh Chuyên trang trí nội thất nhà, gia đình, văn phòng,
  nội thất căn hộ chung cư đẹp.Trang trí nội thất hiện đại, nội thất căn hộ cao cấp phù hợp với nhà bạn.… công ty thiết kế xây dựng tại tphcm
  giá xây nhà trọ

   
 3. xây nhà cấp 4 giá rẻ

  Tháng Tám 31, 2016 at 1:31 chiều

  tư vấn xây nhà giá rẻ cong ty điều khoản liên quan đến bên giám sát xây dựng
  (nếu có), điều khoản về cách tính chi phí phát
  sinh khi có thay đổi trong quá trình xây… công ty của tôi sẽ
  giúp bạn xây nhà giá rẻ Đó là những tiêu chi giúp bạn chọn cho mình một nha thau xay
  dung tốt nhất. Hiện tại công ty Phố Việt là một trong những nhà
  thầu uy tín để bạn tin cậy lựa chọn..
  Công ty xây dựng Hòa Hưng Phát Với đội ngũ kỹ sư đã trải qua nhiều dự án cùng với tâm huyết trong
  quá trình thực hiện công việc. nhà thầu cam kết sẽ đêm
  đến những giá trị tốt nhất cho gia chủ…..

  Bến phà cần thơ củ chi Quy định An toàn lao động và bảo hiểm, Quy định tuân thủ nội quy sinh hoạt địa phương,
  Hình thức và thời hạn thanh toán… Chúng tôi sẽ báo giá cho bạn khi đã có bảng vẽ và thiết kế chi tiết
  xay nha binh duong

   
 4. nhân công xây dựng

  Tháng Chín 16, 2016 at 11:54 chiều

  Bạn cần chúng tôi giúp đỡ, tư vấn về xây nhà trọ Tính hiệu quả và tiện lợi khi
  bạn chọn dịch vụ xây nhà trọn gói đó là bạn chỉ cần mất thời gian đầu làm
  việc với nhà thầu một cách rõ ràng và minh bạch nhất
  có thể,..… chúng tôi tư vấn cho bạn cách
  tốt nhất sau đó bạn an tâm đi làm việc riêng của
  bạn và chờ ngày nhận nhà. Bạn có thấy tuyệt
  vời không? Công ty xây dựng nhà trọn gói Hữu Thắng uy nhiên, với
  một thị trường xây dựng hỗn độn thì việc tìm kiếm một
  nhà thầu uy tín khiến bạn đau đầu lo lắng…..
  Sóc trăng những lời nói xuôi tai và chắc như đinh đóng cột nhưng sau
  đó là khiến bạn mất thời gian và tiền bạc do thiếu tính minh bạch và rõ ràng ngay từ lúc ký
  kết.,.… Chúng tôi sẽ báo giá cho bạn khi đã có bảng vẽ và thiết kế chi tiết
  xay phong tro gia re

   

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: